"Editionale 2010-2016"
1 März bis 13 Mai 2018

Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

 

Rekonstruktion des Universums

16 März - 5 Mai 2019

Kunst-und Museumsbibliothek Ludwig, Köln
https://museenkoeln.de/kunst-und-museumsbibliothek/default.aspx?s=6557